R0236 Yamagata Haenuki Japanese Rice 5Kg
Haenuki is a kind of rice from Yamagata Japan
https://shop.konbiniya.com/products/haenuki-%E3%81%AF%E3%81%88%E3%81%AC%E3%81%8D-5kg-11lb

R0236 Yamagata Haenuki Japanese Rice 5Kg

SKU: R0236
C$26.99Price